جراحی كيست تخمدان

درمان کیست‌ها

✍️درمان کیست به علت و محل پیدایش آن بستگی دارد.

۱-کیست‌هایی که خیلی بزرگ باشند و بخاطر اندازه‌شان علائمی ایجاد کنند، با عمل جراحی برداشته می‌شوند.
۲-گاهی‌اوقات مایع داخل کیست با فرو کردن یک سوزن یاکاتر به حفره کیست، خشکانده شده یا بیرون کشیده می‌شود و این موجب فرو ریختن کیست می‌شود.

اگر کیست به راحتی قابل‌دسترسی نباشد، همراه با انجامسونوگرافی برای کمک به خشکاندن یا بیرون کشیدن مایع کیستی اقدام می‌کنیم.
۳-اگر گمان رود که کیستیسرطانی است، کیست با جراحی یا بیوپسی برداشته می‌شود. در برخی موارد خاص، مایع بیرون کشیده‌شده از کیست زیر میکروسکوپ آزمایش می‌شود تا تشخیص داده شود که سلول سرطانی در آن وجود دارد یا خیر.
۴-اگر کیست بعنوان بخشی از یک مشکل جسمی مزمن ایجاد شود (مثلاً در سندرم تخمدان پلی ‌کیستی یا بیماری سینه فیبروکیستی)، درمان کیست متعاقب درمان بیماری انجام خواهد گرفت

✍️ دکتر فریبا رضائی-متخصص زنان و زایمان

ارسال پیام :

*

ایمیل شما وارد نشده است

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department