در راستای ایجادطرح های نوین در مدیریت بیمارستانی ، مراسم معارفه ریاست محترم بیمارستان گاندی جناب آقای دکتر محمد جهانگیری با حضور مدیرعامل و اعضاء محترم هئیت مدیره و سایر مدعوین و دست اندرکاران نظام سلامت از اتاق بازرگانی، حوزه های مرتبط با سلامت و سایر مسئولین بیمارستان گاندی در تاریخ ۹۵/۰۳/۰۴ برگزار شد

دکتر فیروز مددی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۳۱ در شهرستان همدان متولد شد . تحصیلات ابتدایی را در همدان، دبیرستان را در دبیرستانهای قریب و البرز تهران گذراند و سال ۱۳۵۱ دیپلم تجربی را کسب کرد و مهرماه همان سال با رتبه ممتاز کنکور سراسری وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد. در خرداد ۱۳۵۸ و…

مشیت الهی بر این تعلق گرفت که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار بنشینید و این بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بی کران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست. درگذشت استاد ارجمند و فرهیخته جناب آقای دکتر فیروز مددی را به خانواده گرامی آن مرحوم ، خانواده بزرگ برج سلامت گاندی…

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department