آقای وحید کریمی که جهت شکفتن نوگل زندگیشان هتل بیمارستان گاندی را انتخاب نموده اند از طبیب مهر، سرکار خانم دکتر فرحناز دادخواه اینگونه تشکر کردند

آقای وحید کریمی که جهت شکفتن نوگل زندگیشان هتل بیمارستان گاندی را انتخاب نموده اند دست نوشته ای به یادگار گذاشته و احساس خود را از انتخاب هتل بیمارستان گاندی اینطور بیان نمودند جناب آقای وحید کریمی صمیمانه ترین شادباش برای شکفتن نوگل زندگیتان را از ما پذیرا باشید

رئیس بیمارستان گاندی،دکتر جهانگیری با مدیران میانی گروههای درمان و پشتیبانی بیمارستان گاندی جلسات جداگانه ای برگزار نمودند دکتر جهانگیری در جلسه ای که با گروه پشتیبانی برگزار شد در خصوص سطوح مدیریت سخنرانی کرده و آموزش دادند وی همچنین در جلسه گروه درمان این بیمارستان نیز برنامه هایی با محوریت آموزش فرآیند ارائه کردند

سفر هیئت فعالان اقتصادی همراه آقای ظریف وزیر محترم امور خارجه به کشورهای لهستان، فلاند، سوئد، لتویا در روز یکشنبه ۹/۳/ ۹۵ با ورود به لهستان با مدیریت تیم مجرب و صمیمی اتاق بازرگانی آغاز شد.گروه سلامت به نمایندگی از انجمن بین المللی سلامت ایران متشکل از آقایان دکتر بنی اسد(گاندی)، دکتر هاشم زاده (رضوی)،دکتر…

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department