با هدف سنجش میزان آمادگی بیمارستان و سازمان های امدادی منطقه در هنگام بروز بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه؛ مانور عملیاتی اطفا حریق و تخلیه روز جمعه مورخ ۹۵/۱۰/۲۴ در بیمارستان گاندی برگزار شد .  ارزیابی میزان آمادگی پرسنل و نیروهای امداد رسان در خصوص تخلیه بیمارن مختلف و بررسی عکس العمل زمان رسیدن…

با توجه به اهمیت ویژه مراکز درمانی در مواقع بروز بحران، و لزوم آمادگی هر چه بیشتر این مراکز هنگام حوادث، در تاریخ ۹۵/۱۰/۲۱ و به دنبال فراخوان اعضاء اصلی تیم بحران بیمارستان، مانور دور میزی با رویکرد حادثه ویژه و پرتلفات تصادف، راس ساعت ۹ به فرماندهی دکتر عسگری ،رئیس محترم هئیت مدیره بیمارستان…

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department