در این همایش که در روز شنبه و یکشنبه هفتم و هشتم مرداد ماه با هدف ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر برگزار شد جمعی از متخصصان رشته های مختلف پزشکی به تشریح اهمیت تغذیه شیر مادر پرداختند که در ادامه به این سخنان می پردازیم. برنامه های بیمارستان گاندی برای ترویج تغذیه…

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department