به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمارستان گاندی؛ دکتر علی نوبخت از نادر گلچین پیشکسوت موسیقی سنتی ایران عیادت کرده و پیگیر وضعیت جسمی و روند درمان ایشان گردید. ایشان همچنین در ادامه بازدیدشان از این بیمارستان در نشستی صمیمانه با اعضاء هیات مدیره بیمارستان در جریان فعالیت و خدمات رسانی بیمارستان قرارگرفت. دکتر…

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department