سومین دوره جلسه ماهانه انجمن صنفی مدیرعاملان محترم بیمارستان های خصوصی درجه یک، در هتل بیمارستان گاندی

♦️در این روزهای گرم مراقب بیماری وبا باشید

در این روزهای گرم مراقب بیماری وبا باشید

بايدها و نبايدها هنگام برخورد با شخص گرمازده

شربت و آب قند به گرمازده ها ندهید

ضربه ناگهانی و مستقیم به قفسه سینه

💥ضربه ناگهانی و مستقیم به قفسه سینه باعث جا به جایی مایع اطراف قلب میشود و احتمال سکته قلبی ناگهانی ۲۰ برابر افزایش مییابد.

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department