پنجم شهريور روز بزرگداشت دانشمند نامي محمدبن زكرياي رازي و روز داروسازي بر داروسازان مبارك

پنجم شهریور روز بزرگداشت دانشمند نامی محمدبن زکریای رازی و روز داروسازی بر داروسازان مبارک

ولادت دهمین گلبرگ آسمانی، آیینه ‏ی عصمت، هادی امّت، اسوه‏ی مجد و شرافت، نای پرخروش ولایت، ناخدای کشتی هدایت، حضرت امام هادی (ع) خجسته باد

ولادت دهمین گلبرگ آسمانی، آیینه ‏ی عصمت، هادی امّت، اسوه‏ی مجد و شرافت، نای پرخروش ولایت، ناخدای کشتی هدایت، حضرت امام هادی (ع) خجسته باد

روز کارمند بر کاركنان زحمت كش و بي ادعاي هتل بيمارستان گاندي تبریک و تهنیت باد

هر آن کس خدمت جانان به جان کرد به گیتی نام خود را جاودان کرد روز کارمند بر کارکنان زحمت کش و بی ادعای هتل بیمارستان گاندی تبریک و تهنیت باد

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department