عیادت مدیر كل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت از فیلمنامه نویس و بازیگر فرانسوی در هتل بیمارستان گاندی

عیادت مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت از فیلمنامه نویس و بازیگر فرانسوی در هتل بیمارستان گاندی   ژان کلود کریر فیلمنامه نویس مطرح فرانسوی و برنده جایزه اسکار جهت حضور در اختتامیه جشنواره فارابی ( ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی) به ایران آمده است در طی سفر دچار…

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department