اینستاگرام هتل بیمارستان گاندی

همراهان گرامی بسیار خرسندیم به اطلاع برسانیم صفحه اینستاگرام هتل بیمارستان گاندی با هدف اطلاع رسانی ، ارائه مطالب در حوزه سلامت و بیمارستان جهت شما عزیزان راه اندازی گردید. جهت همراهی در خانواده بزرگ برج سلامت گاندی، تصویر اینستاگرام را انتخاب و یا در صفحه اینستاگرام خود GandhiHotelHospital@ را جستجو نمائید.

کانال رسمی هتل بیمارستان گاندی در تلگرام

بسیار خرسندیم به اطلاع برسانیم کانال رسمی هتل بیمارستان گاندی با هدف اطلاع رسانی ،ارائه مطالب در حوزه سلامت و بیمارستان جهت شما مراجعین گرامی در تلگرام فعال گردید. با انتخاب تصویر کانال به خانواده بزرگ برج سلامت گاندی بپیوندید.

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department