با سلام،دختر ما “هانا”روز هفدهم آذر نود و هفت در بیمارستان گاندی بدنیا اومد،ممنونیم از دکتر آرام بنیاد عزیز و پرسنل مهربان گاندی که با صبر و مهربانی بهترین خاطره رو برای ما ساختند.

ارسال پیام :

*

ایمیل شما وارد نشده است

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department