این بخش در طبقه ۲- ضلع جنوبی بیمارستان قرار دارد. بخش پزشکی هسته‌ای با بهره‌مندی از دستگاه پیشرفته Dual Head اقدام به خدمت‌رسانی در زمینه‌های تشخیصی و در موارد محدودی پروسه‌های درمانی نموده است. از جمله خصوصیات ویژه این بخش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دستگاه موجود در این بخش قادر به انجام اسکن به روش اسپکت است.
 • رادیوداروهای مورد نیاز جهت جلوگیری از تشعشع، در بسته‌بندی مخصوص بوده و در قالب ژنراتور از طرف سازمان انرژی اتمی و یا سایر شرکت‌ها توزیع می‌گردد. این رادیودارو دارای نیمه عمر خاص بوده و بایستی ظرف مدت مشخصی مصرف گردد.
 • در این بخش تست ورزش و اسکن پرفیوژن میوکارد در حضور پزشک متخصص هسته‌ای و پزشک متخصص قلب صورت می‌پذیرد.

در این بخش خدمات تخصصی زیر به مراجعین محترم ارائه می‌گردد:

 • اسکن پرفیوژن میوکارد به روش SPECT یا gated SPECT با تست ورزش یا تزریق دارو (دی پیریدامول یا دوبوتامین)
 • اسکن پرفیوژن ریه جهت تشخیص مواردی همچون آمبولی ریه
 • اسکن استخوان
 • اسکن تیروئید و پاراتیروئید
 • اسکن Sentinel Node
 • اسکن کبد و طحال
 • اسکن مجاری اشکی
 • اسکن کلیه (DTPA، DMSA، اسکن کاپتوپریل)
 • اسکن جهت بررسی و تشخیص ضایعاتی مثل همانژیوم‌ها در کبد
 • اسکن مغز
شماره تماس :۸۸۱۹۱۱۰۳(۹۸۲۱+)
شماره تماس :۸۸۱۹۱۱۰۳(۹۸۲۱+)
دکتر مریم شهیدزاده

دکتر مریم شهیدزاده

مسئول فنی