بخش اسکوپی هتل بیمارستان گاندی به‌صورت یک مجموعه کاملا مجزا و تخصصی بوده که شامل اتاق عمل و متخصصین اسکوپی است. باتوجه به حضور متخصصین بیهوشی در این بخش، در صورت نیاز به بیهوشی برای برخی عمل‌ها این اقدام انجام می‌شود تا از بروز مشکلات احتمالی برای بیمار جلوگیری شود.
اقداماتی چون گاستروکوپی تشخیصی و درمانی، کولونوسکوپی تشخیصی و درمانی، پولیپکتومی، استنت‌گذاری دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی، از بین بردن ضایعات دستگاه گوارش، شستشو و نمونه‌برداری ریه، درمان سنگ‌های حالب، مثانه و کلیه، برداشتن تومورهای مثانه یا پروستات از طریق مجرا، عملیات بازکردن انسداد مجاری کیسه صفرا، لاپاراسکوپی زنان و جنرال و هیستروسکوپی در این بخش انجام می‌شود.
همچنین هرگونه اقدام تشخیصی یا درمانی آندوسکوپیک در رشته‌های تخصصی گوارش، زنان و ارولوژی در این بخش قابل انجام هستند.