باتوجه به اينكه خانم های باردار جزء افراد پرخطر جامعه می باشند ، از اين رو تزريق واكسن آنفلوانزا بسيار ضروری است

باتوجه به اینکه خانم های باردار جزء افراد پرخطر جامعه می باشند ، از این رو تزریق واکسن آنفلوانزا بسیار ضروری است

ارسال پیام :

*

ایمیل شما وارد نشده است

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department