هتل بیمارستان گاندی برای راحتی مراجعه‌کنندگان خود امکان پذیرش اینترنتی را فراهم کرده است. تمامی درخواست‌های پذیرش، بررسی و بر اساس نیاز‌های پزشکی اولویت‌بندی می‌شوند. اتباع ایرانی برای ثبت درخواست پذیرش خود، فرم زیر را تکمیل کنید. کارشناسان ما حداکثر طی دو روز کاری با بررسی آن با شما تماس خواهند گرفت. فرم پذیرش اتباع ایرانی اتباع غیر ایرانی برای ثبت درخواست پذیرش خود، فرم زیر را تکمیل کنید. کارشناسان ما حداکثر طی دو روز کاری با بررسی آن با شما تماس خواهند گرفت. فرم پذیرش اتباع غیر ایرانی ارجاع توسط پزشک پزشکان داخل و خارج کشور می‌توانند بیماران خود را برای انجام تست‌های تکمیلی و درمانی به هتل بیمارستان گاندی ارجاع دهند. در این قسمت می‌توانید برای ثبت درخواست پذیرش خود فرم زیر را تکمیل کنید. فرم پذیرش اینترنتی – درخواست پزشک