✍لاپاراسکوپی یکی از جراحی‌هایی است که در تشخیص بیماری‌های شکمی به پزشکان کمک کرده و به جای برش‌های بزرگ در
شکم، پزشک با یک برش کوچک مشکل بیمار را بررسی و برطرف می‌کند.

✍بیماری هایی که با استفاده از لاپاراسکوپی رحم و تخمدان تشخیص داده می شوند عبارتند از:

آندومتریوز

فیبروئید رحم

کیست تخمدان یا تومورها

حاملگی خارج از رحم

آبسه لگن یا کبد

چسبندگی لگن

ناباروری

بیماری التهابی لگن

ارسال پیام :

*

ایمیل شما وارد نشده است

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department