کودکان را هر روز حمام نبريد

♈️کودکان را هر روز حمام نبرید

👈کودکان فقط دو تاسه بار در هفته نیاز به حمام دارند

👈زیرا وجود برخی باکتریها در بدنشان لازم است و میتوانند سیستم ایمنی قوی‌تری داشته باشند

ارسال پیام :

*

ایمیل شما وارد نشده است

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department