جداشدن زود هنگام جفت از ديواره رحم

جداشدن زود هنگام جفت از دیواره رحم

همانطور که می دانید وظیفه جفت در طول دوران بارداری ،رشد و توسعه مناسب جنین داخل رحم مادر و انتقال اکسیژن به جنین و کمک به تغذیه و رشد جنین است و تا زمان زایمان، از کودک داخل رحم مادر باردار پشتیبانی می کند. بنابراین، می توان ادعا کرد که جدا شدن زودرس جفت از دیواره رحم مادر باردار می تواند برای خود او و جنین داخل رحمش تهدید بزرگی به شمار آید. اگرچه این عارضه بسیار نادر است، اما مادران جوان و بی تجربه باید توجه داشته باشند که در هنگام بروز چنین وضعیتی، بلافاصله به بلوک زایمان مراجعه کنند تا توسط متخصص زنان زایمان بررسی شوند. که احتمال جدا شدن زودرس جفت از دیواره رحم در طی سه ماهه سوم دوران بارداری بیشتر اتفاق می افتد. البته، بیشتر این افراد پس از هفته ۲۰ از دوران بارداری در معرض خطر جدا شدن زودرس جفت از دیواره رحم خود قرار دارند.

✍️ دکتر فریبا رضائی-متخصص زنان و زایمان

ارسال پیام :

*

ایمیل شما وارد نشده است

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department