• ”مدیریت

  مدیریت پرستاری با توجه به رسالت بیمارستان ارائه تمامی خدمات تشخیصی و درمانی به مراجعین محترم را سر لوحه کار خود قرار داده است. تمامی پرسنل این بخش پس از برگزاری مصاحبه‌های متعدد انتخاب شده و دوره‌های آموزشی لازم (استانداردهای اعتباربخشی، کنترل عفونت، ایمنی، تکریم ارباب رجوع، کار با تجهیزات پزشکی و …) را گذرانده‌اند. تمامی خدمات درمانی در این مرکز با بالاترین کیفیت و ایمنی و با رعایت حقوق بیمار و حفظ کرامت افراد و درجهت افزایش رضایت‌مندی بیماران و همراهان ارائه می‌شود.
 • ”روابط

  واحد روابط عمومی در طبقه منفی یک در مجاورت دفتر پرستاری در هتل بیمارستان گاندی مشغول به فعالیت است و باتوجه به مسئولیت‌های گسترده‌ای که در حوزه اجرایی خود به عهده دارد، از لحاظ کاربردی همواره حضوری فعال و مستمر در برنامه‌ها و سیاست‌های بیمارستان داشته است. شرح وظایف و فعالیت‌های این واحد به شرح زیر است: o پیگیری، ساخت و تهیه مهر برای بخش‌های مختلف بیمارستان o پیگیری، ساخت و تهیه مهرهای پزشکان o پیگیری چاپ بروشور و دفترچه راهنمای بیمارستان o پیگیری طراحی و چاپ کارت بیمارستان o نظارت بر عملکرد واحد پذیرش o تدوین برنامه بازاریابی و تبلیغات بیمارستان o تهیه سربرگ و اوراق بیمارستان o برنامه‌ریزی جهت برگزاری مراسم در زمینه‌های گوناگون o فعالیت در زمینه توریسم درمانی و گسترش حوزه فعالیت‌های برون مرزی بیمارستان o شرکت در کنگره‌ها و نمایشگاه‌های گوناگون o عضویت در کمیته‌های تخصصی و مورد نیاز بیمارستان o رسیدگی به شکایات و انتقادات بیماران و همراهان آن‌ها o ساماندهی، برنامه‌ریزی و آموزش واحد میزبان
 • ”ترخیص”

  فرآیند ترخیص یک گلوگاه اساسی در مدیریت بیمارستان است. سهولت در سیر ترخیص یک استراتژی اصلی است که تمامی فعالیت‌های بیمارستان به منظور نیل به هماهنگی لازم حول این هدف تعریف، تدوین و اجرا می‌شود. در این استراتژی می‌توان روابط واحدهای مرتبط باهم را تعریف کرده و به نوعی هماهنگی درون‌سازمانی دست یافت. فعالیت‌هایی مانند پذیرش بیمار، اقدامات تشخیصی و درمانی همگی به نوعی در فرآیند ترخیص دخیل هستند و واحد ترخیص وظیفه هماهنگ‌سازی تمام بخش‌ها را دارد. شرح وظایف واحد ترخیص: o تهیه کاردکس بیماران با توجه به اطلاعات واحد پذیرش o تشکیل پرونده برای بیماران سرپایی o ثبت کاردکس بیماران براساس خدمات انجام شده o تهیه صورت‌حساب هفتگی جهت بیماران بستری شده o تشکیل پرونده حسابداری o محاسبه علی‌الحساب پرداختی بیماران o دریافت فاکتور هزینه‌های انجام شده در بخش‌های مختلف و ثبت روزانه در کاردکس بیماران o تهیه صورت‌حساب پزشک بر اساس کاردکس بیماران o تهیه فرم صورت‌حساب خلاصه شده از صورت‌حساب بیمار و صورت‌حساب پزشک o تحویل پرونده پزشکی و صورت‌حساب‌های تنظیمی به صندوق o تهیه مجوز خروج بیماران
 • ”تجهیزات

  واحد تجهیزات پزشکی هتل بیمارستان گاندی مجموعه‌ای است که در سیستم بیمارستانی وظیفه مدیریت تمامی امور مرتبط با تجهیزات و وسایل پزشکی در راستای تامین و حفظ ایمنی لازم برای بیماران و پرسنل با رعایت بالاترین استانداردهای بین‌المللی و داخلی را عهده‌دار است. استفاده از تکنیک‌ها، تجهیزات و وسایل نوین متناسب با نیازهای مرکز، برنامه‌ریزی در جهت ارتقا سطح علمی نیروها و نیز افزایش عمر مفید تجهیزات و تضمین صحت و دقت عملکرد آن‌ها گام موثری در نیل به این اهداف است. ما در این واحد تمام تلاش خود را در جهت بهره‌وری بهینه این تجهیزات در راستای ارتقا سه شاخص “کارایی”، “اثربخشی” و “رضایت‌مندی بیماران” به کار می‌بندیم.