شعار روز دوم از هفته سلامت

سلامت برای همه در همه جا

🔻برنامه روز دوم:
🔸کنترل رایگان فشارخون از ساعت ۱۰ تا ۱۱ در لابی اصلی
🔸مسابقه نقاشی ویژه کودکان با موضوع سلامتی
🔹 شرکت برای عموم آزاد است
🔹نقاشی های کودکان خود را به آدرس زیر بفرستید:
https://t.me/info_gandhi
https://www.instagram.com/gandhihotelhospital
🔹در پایان روز هفتم به عزیزانی که در مسابقه شرکت کرده اند به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد

ارسال پیام :

*

ایمیل شما وارد نشده است

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department