هتل بیمارستان گاندی برای راحتی مراجعه‌کنندگان خود امکان نوبت دهی اینترنتی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی را فراهم کرده‌است.

 

دسترسی به نوبت دهی اینترنتی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی

 

[tt_timetable event=’pediatricians,Anesthesia,Thoracic,gastroenterologist,gynecologist,Infectious,neurology,professor-of-cardiology,Psychiatrist,pulmonologist,Feeding,orthopedics,surgeon-general,urology,pain,manometry,Oncology,ear-nose-and-throat-specialist,Neurosurgeon,Endocrinologist,Endourology,cosmetic’ columns=’monday-2,tuesday-2,wednesday-2,thursday-2,friday-2,saturday,sunday-2′ filter_style=’tabs’ filter_label=’همه’]