هتل بیمارستان گاندی برای راحتی مراجعه‌کنندگان خود امکان نوبت دهی اینترنتی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی را فراهم کرده‌است.

 

دسترسی به نوبت دهی اینترنتی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی

 

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
08.00
جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
08.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر نعناعی- متخصص جراحی عمومی و فولشیپ کولورکتال
11.00
14.00

زنان و زایمان
دکتر بنایی- متخصص زنان
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر گوروانچی-متخصص زنان
12.00
14.00

زنان و زایمان
دکتر ابراهیمی-متخصص زنان
14.00
18.00

زنان و زایمان
دکتر شریعتی-متخصص زنان
16.00
18.00

نورولوژی
دکتر سلطان رحمتی-جراح مغز و اعصاب
10.00
12.00

گوارش
دکتر كهزادي - متخصص داخلي و گوارش
11.00
13.00

ریه
دکتر نعمتی- متخصص ریه
13.00
15.00

ریه
دکتر امامي- متخصص ریه
16.00
18.00

قلب و عروق
دکتر رستگار-فوق تخصص قلب اطفال و اكو قلب جنين
13.00
15.00

قلب و عروق
دکتر مهدی زاده- فوق تخصص قلب و عروق
16.00
18.00

گوش و حلق و بینی
دکتر رجایی- متخصص گوش و حلق و بینی
14.00
16.00

اطفال
دکتر طاهری درخش-متخصص اطفال
14.00
20.00

ارتوپدی
دکتر مرادی-متخصص ارتوپدی
17.00
20.00
نورولوژی
دکتر طالبيان-جراح مغز و اعصاب
08.00
10.00

جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
08.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر رضایی-متخصص زنان
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر خان زاده-متخصص زنان
11.00
12.00

گوارش
دکتر سیفی- متخصص گوارش
11.00
13.00
جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
08.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر نعناعی- متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ کولورکتال
11.00
14.00

روماتولوژی
دکتر رضایی پور- فوق تخصص روماتولوژی-هفته اول و سوم هر ماه
10.00
12.00

ارتوپدی
دکتر سری-متخصص ارتوپد و ارتوروسکوپی
11.00
12.00

گوارش
دکتر كهزادی - متخصص داخلی و گوارش
11.00
13.00

آنکولوژی
دکتر الماسی متخصص آنکولوژی
13.00
14.00

گوش و حلق و بینی
دکتر شارقی- متخصص گوش و حلق و بینی
13.00
15.00

گوش و حلق و بینی
دکتر كيوانی- متخصص گوش و حلق و بینی
16.00
19.00

داخلی
دکتر اتابكي- متخصص داخلی
14.00
16.00

اطفال
دکتر طاهری درخش-متخصص اطفال
14.00
20.00

زنان و زایمان
دکتر خان زاده-متخصص زنان
16.00
18.00

زنان و زایمان
دکتر چراغی-متخصص آنكولوژی
16.00
18.00

نورولوژی
دکتر حسين زاده-جراح مغز و اعصاب
16.00
18.00

نورولوژی
دکتر نعيميان-متخصص مغز و اعصاب
16.00
18.00
اطفال
دکتر فارسی-متخصص اطفال
08.00
10.00

اطفال
دکتر منصور قنايی-متخصص اطفال
14.00
15.00

اطفال
دکتر طاهری درخش-متخصص اطفال
14.00
20.00

جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
08.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر مسلمی- متخصص جراحی عمومی
10.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر خوشكار- متخصص جراحی عمومی
10.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر کتیرایی- متخصص جراحی عمومی
16.00
18.00

جراحی عمومی
دکتر هاشمیان- متخصص جراحی عمومی
17.00
19.00

زنان و زایمان
دکتر فلک افلاکی-متخصص زنان
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر فلاح پور-متخصص زنان
16.00
18.00

گوارش
دکتر سیفی- متخصص گوارش
11.00
13.00

درد
دکتر عرب-متخصص درد
12.00
14.00

گوش و حلق و بینی
دکتر فهزادی - متخصص گوش و حلق و بینی
13.00
14.00

گوش و حلق و بینی
دکتر رجایی- متخصص گوش و حلق و بینی
15.00
19.00

نورولوژی
دکتر حسين زاده-جراح مغز و اعصاب
13.00
15.00

نورولوژی
دکتر ميرزامحمدی-جراح مغز و اعصاب
14.00
16.00

قلب و عروق
دکتر مهدی زاده-فوق تخصص قلب و عروق
14.00
16.00

قلب و عروق
دکتر مهدی زاده-فوق تخصص قلب و عروق
16.00
18.00

ریه
دکتر امامي- متخصص ریه
16.00
18.00

ارتوپدی
دکتر مرادی-متخصص ارتوپدی
18.00
20.00
نورولوژی
دکتر كيانی-متخصص مغز و اعصاب
08.00
10.00

نورولوژی
دکتر تيرداد-متخصص مغز و اعصاب
13.00
15.00

جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
08.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر رهبر- متخصص جراحی عمومی
10.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر نعنایی- متخصص جراحی عمومی و فولشیپ کولورکتال
11.00
14.00

قلب و عروق
دکتر پورمند- متخصص قلب و عروق
09.00
11.00

قلب و عروق
دکتر رستگار-فوق تخصص قلب اطفال و اكو قلب جنين
13.00
15.00

زنان و زایمان
دکتر دادخواه-متخصص زنان
09.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر ابراهیمی-متخصص زنان
14.00
18.00

آنکولوژی
دکتر صابريان متخصص آنکولوژی
10.00
12.00

گوارش
دکتر كهزادی- متخصص داخلی و گوارش
11.00
13.00

اطفال
دکتر طاهری درخش-متخصص اطفال
14.00
20.00

ارولوژی
دکتر ولی پور-متخصص ارولوژی
15.00
17.00

ارتوپدی
دکتر خلیلی-متخصص ارتوپدی
16.00
18.00

غدد
دکتر نوین- فوق تخصص غدد
16.00
18.00
قلب و عروق
دکتر مهدی زاده- فوق تخصص قلب و عروق
08.00
10.00

جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
08.00
12.00

تغذیه
دکتر تهرانی اسدی پور-متخصص تغذیه
09.00
11.00

زنان و زایمان
دکتر امیری-متخصص زنان
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر خانزاده
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر صدری-متخصص زنان
10.00
12.00

نورولوژی
دکتر محمودی-جراح مغز و اعصاب
11.00
12.00

گوارش
دکتر سیفی- متخصص گوارش
11.00
13.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
ارولوژی
دکتر طبیبی- فوق تخصص ارولوژی
14.00
16.00

قلب و عروق
دکتر مهدی زاده- فوق تخصص قلب و عروق
14.00
16.00

قلب و عروق
دکتر مهدی زاده- فوق تخصص قلب و عروق
16.00
18.00

اطفال
دکتر طاهری درخش-متخصص اطفال
14.00
20.00

جراحی عمومی
دکتر کتیرایی- متخصص جراحی عمومی
15.00
17.00

زنان و زایمان
دکتر شریفی نسب-متخصص زنان
16.00
18.00

ارتوپدی
دکتر خلیلی-متخصص ارتوپدی
16.00
18.00

داخلی
دکتر پايدار-متخصص داخلی
16.00
18.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

شنبه

 • جراحی عمومی
  08.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • نورولوژی
  10.00 - 12.00
 • گوارش
  11.00 - 13.00
 • جراحی عمومی
  11.00 - 14.00
 • زنان و زایمان
  12.00 - 14.00
 • ریه
  13.00 - 15.00
 • قلب و عروق
  13.00 - 15.00
 • گوش و حلق و بینی
  14.00 - 16.00
 • زنان و زایمان
  14.00 - 18.00
 • اطفال
  14.00 - 20.00
 • قلب و عروق
  16.00 - 18.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00
 • ریه
  16.00 - 18.00
 • ارتوپدی
  17.00 - 20.00

یکشنبه

 • نورولوژی
  08.00 - 10.00
 • جراحی عمومی
  08.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  11.00 - 12.00
 • گوارش
  11.00 - 13.00
 • ارولوژی
  14.00 - 16.00
 • قلب و عروق
  14.00 - 16.00
 • اطفال
  14.00 - 20.00
 • جراحی عمومی
  15.00 - 17.00
 • قلب و عروق
  16.00 - 18.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00
 • ارتوپدی
  16.00 - 18.00
 • داخلی
  16.00 - 18.00

دوشنبه

 • جراحی عمومی
  08.00 - 12.00
 • روماتولوژی
  10.00 - 12.00
 • ارتوپدی
  11.00 - 12.00
 • گوارش
  11.00 - 13.00
 • جراحی عمومی
  11.00 - 14.00
 • آنکولوژی
  13.00 - 14.00
 • گوش و حلق و بینی
  13.00 - 15.00
 • داخلی
  14.00 - 16.00
 • اطفال
  14.00 - 20.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00
 • نورولوژی
  16.00 - 18.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00
 • نورولوژی
  16.00 - 18.00
 • گوش و حلق و بینی
  16.00 - 19.00

سه شنیه

 • اطفال
  08.00 - 10.00
 • جراحی عمومی
  08.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  10.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  10.00 - 12.00
 • گوارش
  11.00 - 13.00
 • درد
  12.00 - 14.00
 • گوش و حلق و بینی
  13.00 - 14.00
 • نورولوژی
  13.00 - 15.00
 • اطفال
  14.00 - 15.00
 • نورولوژی
  14.00 - 16.00
 • قلب و عروق
  14.00 - 16.00
 • اطفال
  14.00 - 20.00
 • گوش و حلق و بینی
  15.00 - 19.00
 • ریه
  16.00 - 18.00
 • قلب و عروق
  16.00 - 18.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 18.00
 • جراحی عمومی
  17.00 - 19.00
 • ارتوپدی
  18.00 - 20.00

چهارشنبه

 • نورولوژی
  08.00 - 10.00
 • جراحی عمومی
  08.00 - 12.00
 • قلب و عروق
  09.00 - 11.00
 • زنان و زایمان
  09.00 - 12.00
 • آنکولوژی
  10.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  10.00 - 12.00
 • گوارش
  11.00 - 13.00
 • جراحی عمومی
  11.00 - 14.00
 • قلب و عروق
  13.00 - 15.00
 • نورولوژی
  13.00 - 15.00
 • زنان و زایمان
  14.00 - 18.00
 • اطفال
  14.00 - 20.00
 • ارولوژی
  15.00 - 17.00
 • ارتوپدی
  16.00 - 18.00
 • غدد
  16.00 - 18.00

پنجشنبه

 • قلب و عروق
  08.00 - 10.00
 • جراحی عمومی
  08.00 - 12.00
 • تغذیه
  09.00 - 11.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • نورولوژی
  11.00 - 12.00
 • گوارش
  11.00 - 13.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
08.00
اطفال
دکتر فارسی-متخصص اطفال
08.00
10.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
اطفال
دکتر طاهری درخش-متخصص اطفال
14.00
20.00
اطفال
دکتر طاهری درخش-متخصص اطفال
14.00
20.00
اطفال
دکتر طاهری درخش-متخصص اطفال
14.00
20.00
اطفال
دکتر منصور قنايی-متخصص اطفال
14.00
15.00

اطفال
دکتر طاهری درخش-متخصص اطفال
14.00
20.00
اطفال
دکتر طاهری درخش-متخصص اطفال
14.00
20.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنیه

چهارشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
10.00
روماتولوژی
دکتر رضایی پور- فوق تخصص روماتولوژی-هفته اول و سوم هر ماه
10.00
12.00
11.00

دوشنبه

 • روماتولوژی
  10.00 - 12.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
11.00
گوارش
دکتر كهزادي - متخصص داخلي و گوارش
11.00
13.00
گوارش
دکتر سیفی- متخصص گوارش
11.00
13.00
گوارش
دکتر كهزادی - متخصص داخلی و گوارش
11.00
13.00
گوارش
دکتر سیفی- متخصص گوارش
11.00
13.00
گوارش
دکتر كهزادی- متخصص داخلی و گوارش
11.00
13.00
گوارش
دکتر سیفی- متخصص گوارش
11.00
13.00
12.00

شنبه

 • گوارش
  11.00 - 13.00

یکشنبه

 • گوارش
  11.00 - 13.00

دوشنبه

 • گوارش
  11.00 - 13.00

سه شنیه

 • گوارش
  11.00 - 13.00

چهارشنبه

 • گوارش
  11.00 - 13.00

پنجشنبه

 • گوارش
  11.00 - 13.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
09.00
زنان و زایمان
دکتر دادخواه-متخصص زنان
09.00
12.00
10.00
زنان و زایمان
دکتر بنایی- متخصص زنان
10.00
12.00
زنان و زایمان
دکتر رضایی-متخصص زنان
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر خان زاده-متخصص زنان
11.00
12.00
زنان و زایمان
دکتر فلک افلاکی-متخصص زنان
10.00
12.00
زنان و زایمان
دکتر امیری-متخصص زنان
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر خانزاده
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر صدری-متخصص زنان
10.00
12.00
11.00
12.00
زنان و زایمان
دکتر گوروانچی-متخصص زنان
12.00
14.00
13.00
14.00
زنان و زایمان
دکتر ابراهیمی-متخصص زنان
14.00
18.00

زنان و زایمان
دکتر شریعتی-متخصص زنان
16.00
18.00
زنان و زایمان
دکتر ابراهیمی-متخصص زنان
14.00
18.00
15.00
16.00
زنان و زایمان
دکتر شریفی نسب-متخصص زنان
16.00
18.00
زنان و زایمان
دکتر خان زاده-متخصص زنان
16.00
18.00

زنان و زایمان
دکتر چراغی-متخصص آنكولوژی
16.00
18.00
زنان و زایمان
دکتر فلاح پور-متخصص زنان
16.00
18.00
17.00

شنبه

 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  12.00 - 14.00
 • زنان و زایمان
  14.00 - 18.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00

یکشنبه

 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  11.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00

دوشنبه

 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00

سه شنیه

 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00

چهارشنبه

 • زنان و زایمان
  09.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  14.00 - 18.00

پنجشنبه

 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
08.00
نورولوژی
دکتر طالبيان-جراح مغز و اعصاب
08.00
10.00
نورولوژی
دکتر كيانی-متخصص مغز و اعصاب
08.00
10.00
09.00
10.00
نورولوژی
دکتر سلطان رحمتی-جراح مغز و اعصاب
10.00
12.00
11.00
نورولوژی
دکتر محمودی-جراح مغز و اعصاب
11.00
12.00
12.00
13.00
نورولوژی
دکتر حسين زاده-جراح مغز و اعصاب
13.00
15.00

نورولوژی
دکتر ميرزامحمدی-جراح مغز و اعصاب
14.00
16.00
نورولوژی
دکتر تيرداد-متخصص مغز و اعصاب
13.00
15.00
14.00
15.00
16.00
نورولوژی
دکتر حسين زاده-جراح مغز و اعصاب
16.00
18.00

نورولوژی
دکتر نعيميان-متخصص مغز و اعصاب
16.00
18.00
17.00

شنبه

 • نورولوژی
  10.00 - 12.00

یکشنبه

 • نورولوژی
  08.00 - 10.00

دوشنبه

 • نورولوژی
  16.00 - 18.00
 • نورولوژی
  16.00 - 18.00

سه شنیه

 • نورولوژی
  13.00 - 15.00
 • نورولوژی
  14.00 - 16.00

چهارشنبه

 • نورولوژی
  08.00 - 10.00
 • نورولوژی
  13.00 - 15.00

پنجشنبه

 • نورولوژی
  11.00 - 12.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
08.00
قلب و عروق
دکتر مهدی زاده- فوق تخصص قلب و عروق
08.00
10.00
09.00
قلب و عروق
دکتر پورمند- متخصص قلب و عروق
09.00
11.00
10.00
11.00
12.00
13.00
قلب و عروق
دکتر رستگار-فوق تخصص قلب اطفال و اكو قلب جنين
13.00
15.00
قلب و عروق
دکتر رستگار-فوق تخصص قلب اطفال و اكو قلب جنين
13.00
15.00
14.00
قلب و عروق
دکتر مهدی زاده- فوق تخصص قلب و عروق
14.00
16.00
قلب و عروق
دکتر مهدی زاده-فوق تخصص قلب و عروق
14.00
16.00
15.00
16.00
قلب و عروق
دکتر مهدی زاده- فوق تخصص قلب و عروق
16.00
18.00
قلب و عروق
دکتر مهدی زاده- فوق تخصص قلب و عروق
16.00
18.00
قلب و عروق
دکتر مهدی زاده-فوق تخصص قلب و عروق
16.00
18.00
17.00

شنبه

 • قلب و عروق
  13.00 - 15.00
 • قلب و عروق
  16.00 - 18.00

یکشنبه

 • قلب و عروق
  14.00 - 16.00
 • قلب و عروق
  16.00 - 18.00

سه شنیه

 • قلب و عروق
  14.00 - 16.00
 • قلب و عروق
  16.00 - 18.00

چهارشنبه

 • قلب و عروق
  09.00 - 11.00
 • قلب و عروق
  13.00 - 15.00

پنجشنبه

 • قلب و عروق
  08.00 - 10.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
13.00
ریه
دکتر نعمتی- متخصص ریه
13.00
15.00
14.00
15.00
16.00
ریه
دکتر امامي- متخصص ریه
16.00
18.00
ریه
دکتر امامي- متخصص ریه
16.00
18.00
17.00

شنبه

 • ریه
  13.00 - 15.00
 • ریه
  16.00 - 18.00

سه شنیه

 • ریه
  16.00 - 18.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
09.00
تغذیه
دکتر تهرانی اسدی پور-متخصص تغذیه
09.00
11.00
10.00

پنجشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
11.00
ارتوپدی
دکتر سری-متخصص ارتوپد و ارتوروسکوپی
11.00
12.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
ارتوپدی
دکتر خلیلی-متخصص ارتوپدی
16.00
18.00
ارتوپدی
دکتر خلیلی-متخصص ارتوپدی
16.00
18.00
17.00
ارتوپدی
دکتر مرادی-متخصص ارتوپدی
17.00
20.00
18.00
ارتوپدی
دکتر مرادی-متخصص ارتوپدی
18.00
20.00
19.00

شنبه

 • ارتوپدی
  17.00 - 20.00

یکشنبه

 • ارتوپدی
  16.00 - 18.00

دوشنبه

 • ارتوپدی
  11.00 - 12.00

سه شنیه

 • ارتوپدی
  18.00 - 20.00

چهارشنبه

 • ارتوپدی
  16.00 - 18.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
08.00
جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
08.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر نعناعی- متخصص جراحی عمومی و فولشیپ کولورکتال
11.00
14.00
جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
08.00
12.00
جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
08.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر نعناعی- متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ کولورکتال
11.00
14.00
جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
08.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر مسلمی- متخصص جراحی عمومی
10.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر خوشكار- متخصص جراحی عمومی
10.00
12.00
جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
08.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر رهبر- متخصص جراحی عمومی
10.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر نعنایی- متخصص جراحی عمومی و فولشیپ کولورکتال
11.00
14.00
جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
08.00
12.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
جراحی عمومی
دکتر کتیرایی- متخصص جراحی عمومی
15.00
17.00
16.00
جراحی عمومی
دکتر کتیرایی- متخصص جراحی عمومی
16.00
18.00

جراحی عمومی
دکتر هاشمیان- متخصص جراحی عمومی
17.00
19.00
17.00
18.00

شنبه

 • جراحی عمومی
  08.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  11.00 - 14.00

یکشنبه

 • جراحی عمومی
  08.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  15.00 - 17.00

دوشنبه

 • جراحی عمومی
  08.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  11.00 - 14.00

سه شنیه

 • جراحی عمومی
  08.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  10.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  10.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 18.00
 • جراحی عمومی
  17.00 - 19.00

چهارشنبه

 • جراحی عمومی
  08.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  10.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  11.00 - 14.00

پنجشنبه

 • جراحی عمومی
  08.00 - 12.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
14.00
ارولوژی
دکتر طبیبی- فوق تخصص ارولوژی
14.00
16.00
15.00
ارولوژی
دکتر ولی پور-متخصص ارولوژی
15.00
17.00
16.00

یکشنبه

 • ارولوژی
  14.00 - 16.00

چهارشنبه

 • ارولوژی
  15.00 - 17.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
12.00
درد
دکتر عرب-متخصص درد
12.00
14.00
13.00

سه شنیه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
10.00
آنکولوژی
دکتر صابريان متخصص آنکولوژی
10.00
12.00
11.00
12.00
13.00
آنکولوژی
دکتر الماسی متخصص آنکولوژی
13.00
14.00

دوشنبه

چهارشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
13.00
گوش و حلق و بینی
دکتر شارقی- متخصص گوش و حلق و بینی
13.00
15.00
گوش و حلق و بینی
دکتر فهزادی - متخصص گوش و حلق و بینی
13.00
14.00
14.00
گوش و حلق و بینی
دکتر رجایی- متخصص گوش و حلق و بینی
14.00
16.00
15.00
گوش و حلق و بینی
دکتر رجایی- متخصص گوش و حلق و بینی
15.00
19.00
16.00
گوش و حلق و بینی
دکتر كيوانی- متخصص گوش و حلق و بینی
16.00
19.00
17.00
18.00

شنبه

 • گوش و حلق و بینی
  14.00 - 16.00

دوشنبه

 • گوش و حلق و بینی
  13.00 - 15.00
 • گوش و حلق و بینی
  16.00 - 19.00

سه شنیه

 • گوش و حلق و بینی
  13.00 - 14.00
 • گوش و حلق و بینی
  15.00 - 19.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
14.00
داخلی
دکتر اتابكي- متخصص داخلی
14.00
16.00
15.00
16.00
داخلی
دکتر پايدار-متخصص داخلی
16.00
18.00
17.00

یکشنبه

دوشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
16.00
غدد
دکتر نوین- فوق تخصص غدد
16.00
18.00
17.00

چهارشنبه

 • غدد
  16.00 - 18.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه