دوره آموزشی نقش حمایتی همسر در دوران بارداری

با توجه به افزایش نیازهای عاطفی زنان در دوران بارداری و افزایش احساس وابستگی در آنها و همچنین به دلیل نگرانی های خاص مادران در دوران بارداری باید نقش حمایتی همسر و توجه و محبت او در دوران بارداری همراه زن باردار باشد تا اظطراب و تنش او کاهش یافته و زمینه برای رشد و نمو جنین فراهم شود
به دلیل اهمیت این موضوع در راستای تکمیل اهداف کلاس آمادگی برای زایمان، کلاس نقش حمایتی همسر در دوران بارداری توسط جناب آقای دکتر بنی اسد متخصص روانپزشکی در هتل بیمارستان گاندی تهران برگزار می شود

دوره آموزشی نقش حمایتی همسر در دوران بارداری

در صورت تمایل به شرکت در این دوره با شماره ۰۲۱۸۸۱۹۵۴۵۹ سرکار خانم فرشیدی تماس حاصل فرمائید.

ارسال پیام :

*

ایمیل شما وارد نشده است

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department